středa 31. května 2017

Aktualita: Rytmus města

Rytmus města


Město je živým organismem. Organismem, který dýchá, hýbe se a pulzuje, oči dokonce nezavře ani v noci. Přestože se v současnosti velká část našich životů přesouvá do online prostoru, tep živého města neustává.

Tentokrát z archivu vybíráme stránky, které se k městu vztahují z různých úhlů. Prvním zdrojem jsou Zvuky Prahy/Sounds of Prague, které mají bohatou databázi zvukových záznamů - aktuálně obsahují téměř 1000 nahrávek, zachycených na různých místech Prahy. Druhým je odborný časopis Lidé města, který vydává Fakulta humanitních studií UK Praha. Autoři nahlížejí na město a jeho obyvatele z antropologického a sociologického hlediska, nevěnují se jen České republice, ale i zahraničí.


Rhythm of the City

The city is a living organism. Organism that breathes, moves, pulsates and does not close the eyes even at night. Although a large part of our lives are in online space now, the pulse of the vibrant city don't stop.

We choose from our archive a websites, which focuse on cities from different angles. First one is Zvuky Prahy/Sounds of Prague. There is a rich database of audio recordings - contain more than 1000 sound records from various places in Prague. Second one is the journal Lidé města, which publishes Fakulta humanitních studií UK Praha. Authors look at the city and its inhabitants from an anthropological and sociological point of view, not only in the Czech Republic, but also abroad.


Námi vybrané zdroje, více v oborovém třídění:
Lidé města
Odborný recenzovaný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědních a humanitních disciplín.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií
Webové stránky obsahující dokumentární nahrávky přirozených zvuků a hluků ulice a jiných veřejných prostor města Prahy
Vydavatel: Asociace MLOK