pátek 21. dubna 2017

Aktuality: Světový den knihy a autorského práva

Světový den knihy a autorského práva

23. dubna si připomínáme sílu slova, význam literatury i jedinečnost zážitku z četby. Slavíme ho nejen jako Světový den knihy, ale také autorského práva. Na knihy, stejně jako na další výsledky tvůrčího procesu, se vztahují práva duševního vlastnictví. Víte, co znamená otevřená licence? Z našeho archivu jsme pro vás tentokrát vybrali dva zdroje, které vám toto téma přiblíží.
Zatímco na českých stránkách celosvětově používané licence Creative Commons se dočtete o možnostech legálního sdílení obsahu nehmotných děl a zároveň jeho ochrany, na stránkách Prosazování práv z duševního vlastnictví se dozvíte více o konkrétním uplatňování těchto práv a jeho legislativním rámci.

World book day and copyright day

We commemorate the power of words, the importance of literature and the experience of reading on April 23rd. We celebrate a World book and Copyright day. Books, as well as other results of the creative process, are provided with intellectual property rights. Do you know what means the open license? We have selected two sources from our archive related to this topic.
On czech websites of worldwide licence Creative Commons you can learn more about the possibilities of legal sharing and protection of content of electronic resources, on websites Prosazování práv z duševního vlastnictví you can get more informations about the enforcement of intellectual proprety rights, about their application and the legislative framework.