pondělí 6. března 2017

Nové přírůstky 2017 (9. týden)

V týdnu od 27. 2. - 5. 3. 2017 jsme uzavřeli smlouvy na následující zdroje:


Stránky Spolku Otec vlasti Karel IV., z.s.
http://carolusquartus.eu
frekvence: 2x ročně


Karel IV. - 700 let
http://otecvlasti.eu
frekvence: 2x ročně


Tranzit.cz
http://cz.tranzit.org/cz
frekvence: 2x ročně


Sdružení lesních školkařů ČR
http://www.lesniskolky.cz
frekvence: 2x ročně


ROP Jihozápad
http://www.rr-jihozapad.cz
frekvence: 2x ročně