středa 1. března 2017

Aktualita: Lidská práva


Lidská práva

Březen v českých kinech již tradičně patří festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá organizace Člověk v tísni. Od 6. do 15. 3. tak budete moci ve 32 městech zhlédnout filmy reflektující aktuální politická a sociální témata z celého světa.


Vzhledem k tomu, že na 21. 3. připadá Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace, vybrali jsme pro vás z našeho archivu kromě stránek festivalu Jeden svět také web hnutí Amnesty International, které se za prosazování lidských práv dlouhodobě zasazuje. 

Human rights

Czech cinemas during March traditionally belongs to festival of documentary films about human rights One World prepared by organisation People in need. From 6. to 15. March you can watch in 32 cities movies about current political and social issues around the world.

For 21. March, International Day for the Elimination of Racial Discrimination, we have selected from our archive web sites of festival One World and sites of Amnesty International, movement, which campaign to end abuses of human rights.


Námi vybrané zdroje, více v oborovém třídění:

Jeden svět ... : festival dokumentárních filmů o lidských právech
Festival dokumentárních filmů, který se věnuje problematice dodržování lidských práv. Anotace uvedených filmů, programy, organizace festivalu v regionech a další informace
Vydavatel: Člověk v tísni

Informace o Amnesty International v České republice, která dohlíží na dodržování lidských práv ve světě, a jejich současných projektech a kampaní
Vydavatel: Amnesty International ČR