čtvrtek 16. července 2015

Aktualita: Nová vizuální identita

Nová vizuální identita
Webarchivu

Nový webarchiv.cz

Součástí nové vizuální identity je i zcela nové logo a certifikát pro vydavatele archivovaných stránek. Nová grafická podoba Webarchivu odkazuje ke kořenům vzniku digitální sítě. Symbolem se tak stala modrá barva a podtržení původně charakteristické pro webový odkaz. Důraz je kladen na text/hypertext, v němž se každý podtržený odkaz mění na vizuální řeč Webarchivu.
Naše starší verze webu si můžete prohlédnout zde.
/////////////////////////////////////
English version:
New Webarchiv visual identity

New webarchiv.cz

Part of our new graphics is a brand new logo and a certificate for publishers. Webarchiv visual identity refers to the origins of digital network. The blue color and the underlined text characteristic of hyperlink has become a symbol. We put emphasis on text/hypertext, where every underlined link becomes a part of Webarchivvisual language.
See old versions of our web here.