sobota 12. listopadu 2016

Aktualita: 17. listopad

17. listopad

Dne 17. listopadu slavíme jako mezinárodní Den studentstva a zároveň Den boje za svobodu a demokracii. Připomínáme si přelomové události let 1939 a 1989, které nás vedou k úvahám nad svobodnými a demokratickými principy v současnosti, které nejsou samozřejmostí a je potřeba je chránit.
Vzhledem k tomu, že pro pochopení současnosti je nutné nejen kriticky analyzovat aktuální dění, ale také nezapomínat na minulost, vybrali jsme tentokrát z našeho archivu web Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR  http://www.usd.cas.cz/ a stránky Sdružení bývalých politických vězňů http://politicti-vezni.cz.
A věděli jste, že Mezinárodní den studentstva je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ?

November 17th

November 17th. is a International Students´ Day and also Struggle for Freedom and Democracy Day. We remind the years 1939 and 1989 and we meditate about free and democratic principles in the present.
In these days is important critically analyze the current situation and remember the past also. We chose from our archive websites of The Institute of Contemporary History, part of the Academy of Sciences of the Czech Republic http://www.usd.cas.cz/en and websites of Association of Former Political Prisoners http://politicti-vezni.cz.
And did you know that the International Students´ Day is the only worldwide celebrated international day of Czech origin?