čtvrtek 1. září 2016

Aktualita: Škola začíná

Škola začíná

1. září se opět otevřou žákům a studentům dveře základních a středních škol. Z našeho archivu jsme pro vás tentokrát vybrali dva elektronické zdroje mimo jiné i pro inspiraci, jak toto období mezi letními prázdninami a novým školním rokem zvládnout.
Zatímco na stránkách Učitelských listů http://www.ucitelske-listy.cz, oborového periodika s dlouholetou tradicí, které archivujeme od roku 2006, naleznete zajímavé praktické články z oblasti pedagogiky, stránky EDUin: vzdělávání je i naše věc http://www.eduin.cz, zaměřené na širší veřejnost, vás seznámí s aktuálním dění ve školství a vzdělávání. Tento zdroj archivujeme od roku 2011.

School begins

In September will be again opened primary and secondary schools to students. From our archive we chose two electronic sources for inspiration on how master this period between the summer holidays and the new school year.

While in periodical Učitelské listy http://www.ucitelske-listy.cz, which we archive since 2006, you will find interesting practical articles from pedagogy, source EDUin: Education is our thing http://www.eduin.cz will acquaint you with current developments in education. This resource we archive since 2011.