pátek 5. srpna 2016

Rio 2016

31. letní olympijské a paralympijské hry hostí brazilská metropole Rio de Janeiro.

Historie této významné události, které se účastní sportovci z celého světa, sahá do antiky, je tradičně spjatá s mírovým poselstvím, s principy fair play i požadavkem rasové, politické a náboženské rovnoprávnosti. Olympiádě se věnujeme průběžně, sestavujeme tematické sbírky webových zdrojů a ve spolupráci s mezinárodním konsorciem IIPC se podílíme na budování společné mezinárodní kolekce.
Z našeho archivu vybíráme při této příležitosti webové stránky Českého olympijského výboru http://www.olympic.cz a České asociace tělesně handicapovaných sportovců http://www.caths.cz.