pátek 26. srpna 2016

Aktualita: Rio

Rio 2016

31. letní olympijské a paralympijské hry hostí brazilská metropole Rio de Janeiro. Historie této významné události, které se účastní sportovci z celého světa, sahá do antiky, je tradičně spjatá s mírovým poselstvím, s principy fair play i požadavkem rasové, politické a náboženské rovnoprávnosti. Olympiádě se věnujeme průběžně, sestavujeme tematické sbírky webových zdrojů a ve spolupráci s mezinárodním konsorciem IIPC se podílíme na budování společné mezinárodní kolekce.
Z našeho archivu vybíráme při této příležitosti webové stránky Českého olympijského výboru http://www.olympic.cz a České asociace tělesně handicapovaných sportovců http://www.caths.cz.

Rio 2016

31st Summer Olympic and Paralympic Games are held in the Brazilian Rio de Janeiro. The history of this important event, participating athletes from around the world, dates back to antiquity, it is traditionally connected with the message of peace, with the principles of fair play and the requirement of racial, political and religious equality. In cooperation with an international consortium IIPC we prepare collaborative thematic collections of web sources on the theme of Olympics.
From our archive we select web pages of the Czech Olympic Committee http://www.olympic.cz and the Czech Association of physically disabled athletes http://www.caths.cz.