pátek 12. srpna 2016

Aktualita: Architektura

Výlety za architekturou

Architektura je součástí každodenního života i cílem poznávacích výletů. Utváří prostor soukromý i sdílený, ovlivňuje naši citlivost vůči okolí - ať už se jedná o historickou budovu, urbanistický koncept anebo třeba rozhlednu v krajině.
Ze zdrojů, které archivujeme, vybíráme pro inspiraci na léto Archiweb, zahrnující informace o mnoha moderních realizacích v Čechách i zahraničí, a portál České dědictví UNESCO zaměřený na památky světového kulturního a přírodního dědictví.

Architecture trips

Architecture is a part of everyday life as well as destination for holiday trips, forms private and public space, influences our sensitivity to the surrounding environment – it can be historic building, urban concept as well as lookout in the countryside.
From archived web sources we choose as inspiration for holiday Archiweb containing information about modern architecture and Unesco Czech Heritage focused on cultural and natural heritage.