pondělí 18. července 2016

Návrhy od vydavatelů a uživatelů - květen 2016

Návrhy na zařazení zdrojů může zasílat kdokoli pomocí formuláře na stránkách Webarchivu nebo emailu.

V období od 1. do 31. 5. 2016 bylo navrženo 23 zdrojů:

700 Let Karel IV. : zakladatel Univerzity Karlovy
Svatojánské proudy - na starých pohlednicích

Sebranice u Litomyšle

Týden s jádrem

H-I-V.CZ

Paranormal tým

Stěhování PS

Hlídáme anglicky

Kavalier Josef : webdesigner

Ateista Steve

Přenosná radiostanice Tesla VXW 100

O strava blog : internetové noviny

Kabinet architektury

Muzea a zahrady : Univerzita Karlova

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra IPVZ

Summer University PRAGUE 2016

Mathematical Modelling, Numerical Analysis and Scientific Computing

Spring University PRAGUE 2016

Město Most minulých a budoucích staletí

The Summer School of Linguistics

Prague Summer School

České stránky kompilátoru FreeBASIC

Organizace pro pomoc uprchlíkům
http://www.opu.cz