úterý 22. března 2016

Nové přírůstky 2016 (11. týden)

V týdnu od 14. do 20. 3. 2016 jsme uzavřeli smlouvy na následující zdroje:

Regionální muzeum v Českém Krumlově
http://www.museum-krumlov.eu
- frekvence sklízení: 2x ročně
Noc literatury
http://www.nocliteratury.cz
- frekvence sklízení: 2x ročně

Vzdělávací nadace Jana Husa
http://www.vnjh.cz
- frekvence sklízení: 2x ročně
AIP Scholaris
http://scholaris.vse.cz
- frekvence sklízení: 1x ročně
Reformace.cz
http://www.reformace.cz
- frekvence sklízení: 2x ročně

VAKinfo.cz
http://vakinfo.cz
- frekvence sklízení: 2x ročně
Křesadlo
http://www.kresadlo.cz
- frekvence sklízení: 1x ročně