středa 5. srpna 2015

Nové přírůstky 2015 (31. týden)

V týdnu od 27.7. do 2.8.2015 jsme uzavřeli smlouvy na následující zdroje:

Biologické centrum AV ČR : Parazitologický ústav
http://www.paru.cas.cz
- frekvence sklízení: 2x ročně

Folia Parasitologica
http://folia.paru.cas.cz
- frekvence sklízení: 2x ročně

Městská část Praha 8
http://www.praha8.cz
- frekvence sklízení: 6x ročně
Sdružení dopravních podniků
http://www.sdp-cr.cz
- frekvence sklízení: 2x ročně

Profese on-line : recenzovaný časopis pro zdravotnické obory
http://profeseonline.upol.cz
- frekvence sklízení: 2x ročně

Místní akční skupina MAS Sdružení Západní Krušnohoří
http://www.maskaszk.cz
- frekvence sklízení: 2x ročně