úterý 16. července 2013

Návrhy od vydavatelů a uživatelů - červenec 2013 (1/2)

Návrhy na zařazení zdrojů může zasílat kdokoli pomocí formuláře na stránkách WebArchivu nebo emailu.

V období od 1. do 15. 7. 2013 bylo navrženo 7 zdrojů:

Abasta Bořislav : občanské sdružení pro sportovní, společenskou a kulturní činnost dětí a dospělých
http://www.abasta.borislav.cz

Pivovar a sodovkárna Brumov
http://pivovar-brumov.webnode.cz

Fotograf
http://www.fotografnet.cz

Kvaternion : časopis o matematice pro aplikace
http://kvaternion.fme.vutbr.cz

European Journal of Environmental Sciences
http://www.ejes.cz

Museum Factum
http://muzeum.ji.cz/str.php?id=91&&parent_id=39&&lang=cz

Leváci a leváctví : stránky o levácích a leváctví nejen pro rodiče, učitele a leváky
http://www.levactvi.cz