pondělí 17. června 2013

Návrhy od vydavatelů a uživatelů - červen 2013 (1/2)

Návrhy na zařazení zdrojů může zasílat kdokoli pomocí formuláře na stránkách WebArchivu nebo emailu.

V období od 1. do 15. 6. 2013 bylo navrženo 9 zdrojů:

Obec Mezná
http://www.obecmezna.cz

Dvoutaktime : Istanbul 2013
http://dvoutaktime.cz

Food & Beverage : inovativní rádce v gastro
http://www.gastroinovace.cz

Workshopy se Standou Pokorným
http://www.fotoworkshopy.eu

Wikina
http://www.wikina.cz

Večer přiměřených depresí : pořad autorského čtení, živé hudby a milých překvapení
http://www.primerenedeprese.cz

Zora Šimůnková
http://zorasimunkova.cz

ProJesle : soukromé jesle a školky
http://www.projesle.cz

Líbeznice : obec s bohatou historií i současností
http://www.libeznice.cz