pátek 1. března 2013

Návrhy od vydavatelů a uživatelů - únor 2013 (2/2)

Návrhy na zařazení zdrojů může zasílat kdokoli pomocí formuláře na stránkách WebArchivu nebo emailu.

V období od 16. do 28. 2. 2013 bylo navrženo 8 zdrojů:

Czech X Team
http://www.czechxteam.net

Ovipistán : Národní archiv
http://ovipistan.cz/archiv.html

Projekt výzkumu a vývoje DF12P01OVV001 : Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón
http://www.kpz-naki.cz

PohledZvenku.cz
http://pohledzvenku.cz

Zlaté bydlení ve Zlaté, život nejen v satelitu
http://blogzlata.blog.cz

Z Holešova : informace a tak po různu
http://www.zholesova.cz

Taekwon-Do Sparring
http://www.taekwon-dosparring.cz

Hudební stránky : dokumentujeme hudební scénu od roku 2011
http://www.hudebnistranky.cz