pátek 11. května 2012

Mimořádná výběrová sklizeň - květen 2012


Dnes byla spuštěna mimořádná květnová výběrová sklizeň zdrojů se smlouvou s dlouhými frekvencemi sklízení. Sklízí se 22 zdrojů / 25 semínek  - viz seznam archivovaných zdrojů.

Zdroje s dlouhými frekvencemi sklízení (půl roku, resp. jeden rok) jsou sklízeny
mimořádně vždy v následujícím měsíci po uzavření smlouvy. Poté jsou tyto zdroje archivovány v pravidelných řádných termínech pro danou frekvenci podle harmonogramu sklizní pro daný rok. Důvodem je to, že u takto dlouhých frekvencí sklízení může dojít k podstatným změnám, resp. zániku stránek, mezi datem uzavření smlouvy a termínem první řádné sklizně. V rámci těchto sklizní se také sklízejí zdroje, které jsou statické povahy (např. monografie) a z tohoto důvodu jsou archivovány pouze jednorázově.