pátek 30. března 2012

Výběrové sklizně bez smlouvy a mimořádné sklizně - březen 2012

Ve čtvrtek 29. 3. byly spuštěny tři výběrové sklizně - březnová sklizeň vybraných zdrojů bez smlouvy, mimořádná sklizeň zdrojů se smlouvou s dlouhými frekvencemi sklízení za měsíc únor a mimořádná sklizeň zdrojů se smlouvou s dlouhou frekvencí sklízení vybraných během celého roku 2011. Sklízí se 1980 zdrojů/2161 semínek ve výběrové sklizni zdrojů bez smlouvy, 36 zdrojů/42 semínek v mimořádné sklizni za únor a 373 zdrojů/435 semínek v mimořádné sklizni za rok 2011 - viz seznam archivovaných zdrojů.

Zdroje bez smlouvy se sklízejí třikrát ročně (se čtyřměsíční frekvencí) vždy v březnu, červenci a listopadu. 

Zdroje s dlouhými frekvencemi sklízení (půl roku, resp. jeden rok) jsou sklízeny
mimořádně vždy v následujícím měsíci po uzavření smlouvy. Poté jsou tyto zdroje archivovány v pravidelných řádných termínech pro danou frekvenci podle harmonogramu sklizní pro daný rok. Důvodem je to, že u takto dlouhých frekvencí sklízení může dojít k podstatným změnám, resp. zániku stránek, mezi datem uzavření smlouvy a termínem první řádné sklizně. V rámci těchto sklizní se také sklízejí zdroje, které jsou statické povahy (např. monografie) a z tohoto důvodu jsou archivovány pouze jednorázově.
Archivace na základě individuálních frekvencí sklízení pro jednotlivé zdroje byla nově zavedena teprve v loňském roce, dříve byly všechny zdroje sklízeny se stejnou frekvencí. Na základě zkušeností z tohoto prvního "testovacího" roku jsme zavedli mimořádné sklizně zdrojů s dlouhou frekvencí sklízení, popsané výše. Protože se tyto sklizně loni neprováděly, spustili jsme tentokrát mimořádně také sklizeň všech zdrojů s frekvencí archivace 1x-, 2x ročně a jednorázově, které byly vybrány pro archivaci v průběhu celého roku 2011.