pondělí 26. března 2012

Seznam tematických sklizní WebArchivu

Od roku 2002 v projektu WebArchiv proběhlo 12 tematických sklizní:


Václav Havel (2011)

Tematická sklizeň k úmrtí prvního polistopadového československého a českého prezidenta Václava Havla, který zemřel 18. prosince 2011. Sklizeň proběhla v několika kolech na přelomu roku 2011/2012. Do sklizně bylo zařazeno téměř 480 návrhů od 25 nominátorů z 18 členských institucí IIPC, několika jiných institucí i několika jednotlivců z řad veřejnosti. Více informací o sklizni v příspěvku z 16.1. 

Statistika - připravujeme


Volby do Evropského parlamentu (2009) 

V červnu 2009 proběhly volby do evropského parlamentu. Předvolební boj, průběh hlasování i reakce na výsledky obsahuje sklizeň, která byla rozdělena do tří fází během května až července.

Statistika
Datum: květen, červen, červenec 2009
Celkový počet souborů: 2 023 399
Celkový rozsah (MB): 56 751


České předsednictví EU (2009) 

ČR se na 1. polovinu roku 2009 stala předsednickou zemí EU. Politické i společenské události našeho předsednictví měly mnoho zvratů, mezi kterými nechyběla energetická krize a svržení vlády premiéra Mirka Topolánka. Tematická sklizeň vybraných webových portálů probíhala od ledna do července v měsíční periodicitě.  

Statistika
Datum: leden - červenec 2009
Celkový počet souborů: 7 230 256
Celkový rozsah (MB): 372 845


Výročí obsazení Československa 1968 (2008)

Mediální ohlasy čtyřicátého výročí obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy zachytila jedna z menších tematických sklizní.

Statistika
Datum: srpen 2008
Celkový počet souborů: 8 941
Celkový rozsah (MB): 400


Prezidentské volby (2008) 

Čtvrté prezidentské volby v historii samostatné ČR se odehrály 8. a 15. února 2008. Průběh byl poznamenán spory ohledně veřejné volby a vyznačoval se poměrně vyrovnanými pozicemi nominovaných prezidentských kandidátů V. Klause a J. Švejnara. Sklizeň obsahuje zprávy agenturního charakteru, rozhovory, eseje, úvahy, glosy, a to z obou táborů příznivců prezidentských kandidátů.


Statistika
Datum: 3.2., 13.02., 25.02., 26.02. 2008
Celkový počet souborů: 859 486
Celkový rozsah (MB): 18 570


 Nová budova Národní technické knihovny (2007) 

V roce 2006 byly započaty stavební práce na vybudování nové budovy Národní technické knihovny v Dejvicích. Knihovna byla slavnostně otevřena 9. 9. 2009. Přestože tomuto projektu nebylo v médiích věnováno tolik pozornosti jako plánované stavbě nové budovy Národní knihovny, naše tematická sklizeň se snažila zachytit alespoň důležité milníky tohoto projektu.

Statistika
Sledované období: 19.7.2007 - 11.9.2009
Celkový počet souborů: 5941
Celkový rozsah (MB): 127


Praha olympijská (2007)

Pražská radnice se na základě usnesení z 22. 3. 2007 rozhodla ucházet o pořádání Olympijských her v roce 2016. Ohlasy na toto kontroverzní rozhodnutí jsme zachytili v tematické sklizni. 

Statistika
Datum: 1.4.2007
Celkový počet souborů: 8 941
Celkový rozsah (MB): 318


Nová budova Národní knihovny (2007) 

V roce 2006 se uskutečnila mezinárodní architektonická soutěž na stavbu nové budovy Národní knihovny. 2. března 2007 byly vyhlášeny výsledky. Velký mediální ohlas této události jsme se pokusili zachytit i pro WebArchiv v rámci další tematické sklizně.
Výsledek soutěže vyvolal celou řadu reakcí. Vítězný projekt Jana Kaplického si našel své zastánce i odpůrce. V tematické sklizni pokračujeme průběžně:

Statistika
Datum: 2.8.2008
Celkový počet souborů: 14 623
Celkový rozsah (MB): 647

Datum: 24.4.2008
Celkový počet souborů: 31 762
Celkový rozsah (MB): 950

Datum: 14.11.2007
Celkový počet souborů: 367
Celkový rozsah (MB): 3

Datum: 16.5.2007
Celkový počet souborů: 1 200
Celkový rozsah (MB): 10

Datum: 15.3.2007
Celkový počet souborů: 4 345
Celkový rozsah (MB): 78


Volby (2006) 

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v červnu 2006 přinesly zajímavý výsledek. Rozložení sil mezi pravicí a levicí bylo naprosto vyrovnané, a tak bylo zřejmé, že sestavení vlády bude provázet řada komplikací.


Statistika
Datum: 22.5.2006
Celkový počet souborů: 1 088 955
Celkový rozsah (MB): 54 793


Vysočina (2005)

Informace o místních školách a obcích v oblasti Vysočiny. Sklizeň proběhla ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny a na objednávku Kraje Vysočina.

Statistika
Datum: 12.12.2005
Celkový počet souborů: 974 912
Celkový rozsah (MB): 23 548Dalimilova kronika (2005) 

V březnu 2005 získala Národní knihovna České republiky do svých sbírek nově objevený zlomek překladu nejstarší česky psané kroniky. Jedná se o do té doby zcela neznámý latinský úryvek z Dalimilovy kroniky ze 14. století. Celá událost byla provázena velkou mediální kampaní, jejíž obraz v prostředí Internetu byl zachycen v tematické sklizni.

Statistika
Datum: 24.5.2005
Celkový počet souborů: 11 057
Celkový rozsah (MB): 472

  Povodně (2002)

  V srpnu 2002 zasáhly území České republiky povodně nebývalého rozsahu. Pohroma zasáhla více než 400 obcí, včetně hlavního města Prahy, a zcela jich zatopila skoro stovku. Tematická sklizeň českého webu zachycuje zpravodajství a informace o průběhu a následcích této přírodní katastrofy.


  Statistika
  Datum: 23.8.2002
  Celkový počet souborů: 2 875
  Celkový rozsah (MB): 113