neděle 4. března 2012

Mapování internetu

Obrázková metafora: internet jako "CML - Centrální mozek lidstva". Zdroj: Information Week
V roce 2008 vyšel v Information Week zajímavý článek o prvním projektu mapování internetu u příležitosti 10. výročí jeho založení. Cílem tohoto dlouhodobého výzkumného projektu bylo studovat růst online světa.

Článek mimo jiné stručně objasňuje logiku fungování projektu: "Projekt mapování se nepokouší mapovat každý počítač připojený na internet. Místo toho shromažďuje data o routingu do všech páteřních routerů hostovaných jednotlivými ISP."

Součástí článku je také obrázková galerie. První tři mapy zachycují růst internetu mezi roky 1998, 2003 a 2008. Další obrázky pak názorně dokumentují např. stav internetu v zemích Středního východu, Iránu nebo na Kubě, či efekt bombardování Jugoslávie letadly NATO v 1999.

Efekt bombardování Jugoslávie v roce 1999. Zdroj: Information Week