středa 8. února 2012

Souhrnné statistiky zdrojů ke konci roku 2011

Pozn.: Statistiky jsou ovlivněny zavedením nového databázového systému (WA Admin 2.0) v září 2009. Před tímto datem nebyly některé statistiky sledovány nebo nebyly sledovány systematicky.
 
Údaje se vztahují k období 1. 1. 2003 až 31. 12. 2011.

Navržené zdroje:
   6867
- kurátorem*
   2216
- ISSN*
   133
- návštěvníkem*
   82
- vydavatelem*
   621
Hodnocené zdroje*
   3529
Schválené zdroje
   4982
Oslovené zdroje*
   3620
Nasmlouvané zdroje
   3067
Počet smluv
   2495
* data nejsou k dispozici před 09/2009 nebo nemusí být přesná

Vysvětlivky:

Navržené  zdroje - celkový počet zdrojů navržených pro výběrové sklizně WebArchivu, bez ohledu na navrhovatele (kurátor, ISSN, návštěvník, vydavatel); statistiky pro jednotlivé navrhovatele nejsou k dispozici před 09/2009, jejich součet proto neodpovídá celkovému počtu navržených zdrojů.

Hodnocené zdroje - celkový počet hodnocení; zdroje původně odmítnuté mohou být později přehodnoceny - statistika obsahuje součet všech hodnocení včetně přehodnocení; statistika se sleduje až od 09/2009.

Schválené zdroje - počet navržených zdrojů, které byly schváleny pro zařazení do výběrových sklizní WebArchivu.

Oslovené zdroje - počet oslovených zdrojů bez ohledu na to, kolikrát byl daný zdroj osloven; teoreticky by počet oslovených zdrojů měl odpovídat počtu schválených, před 09/2009 ovšem statistika nebyla systematicky sledována, takže je pouze ilustrativní; spolehlivě se sleduje teprve od tohoto data; dalším důvodem v odchylce těchto statistik je to, že schválené zdroje jsou oslovovány postupně, takže nutně dochází k určitému zpoždění.

Nasmlouvané zdroje - počet oslovených, resp. schválených zdrojů, u kterých se podařilo uzavřít s jejich autory/vydavateli smlouvu, umožňující zpřístupnění z archivu; v rámci jedné smlouvy může být zahrnuto několik různých zdrojů stejného vydavatele/autora, proto je počet nasmlouvaných zdrojů větší než počet smluv.

Pozn.: zdroje, u kterých se nepodařilo uzavřít smlouvu, jsou sklízeny ve výběrových sklizních, ale nejsou zpřístupňovány mimo budovu NK ČR; tato statistika se explicitně nesleduje, ale jde zhruba o rozdíl mezi počtem schválených a nasmlouvaných zdrojů (po započítání určitého zpoždění daného dobou nutnou pro vyjednání smlouvy).