středa 8. února 2012

Jak jsou navrhovány zdroje do výběrových sklizní

Zdroje pro zařazení do výběrových sklizní WebArchivu jsou navrhovány čtyřmi způsoby:

1. Kurátory WebArchivu


Nejčastěji navrhují zdroje pracovníci oddělení archivace webu Národní knihovny ČR (kurátoři). Pro systematické pokrytí všech oblastí lidského vědění používáme rozdělení na 26 kategorií pomocí metody Konspektu. Každý kurátor spravuje několik kategorií, ve kterých se snaží systematicky navrhovat vhodné zdroje. Zdroje ale může navrhnout kterýkoliv z kurátorů, bez ohledu na to, jestli spravuje danou kategorii.

2. Vydavateli, resp. autory webových stránek


Vydavatelé nebo autoři mohou navrhnout  k archivaci své webové stránky. Návrhy mohou posílat přes webový formulář na stránkách WebArchivu nebo emailem. 

3. Uživateli


Návštěvníci stránek WebArchivu, resp. kdokoliv z veřejnosti, mohou také doporučit oblíbené nebo zajímavé zdroje k archivaci. Stejně jako vydavatelé mohou posílat své návrhy přes webový formulář nebo pomocí emailu. Rozdíl proti vydavatelům je v tom, že uživatelé nemají autorská práva k navrhovanému zdroji a nemohou tedy s námi podepsat smlouvu.

4. Návrhy přes ISSN


Vydavatelé, resp autoři webových stránek mohou požádat o přidělení ISSN (International Standard Serial Number). V elektronickém formuláři žádosti mohou zároveň vyznačit zájem o zařazení svých stránek do WebArchivu. České národní středisko ISSN v Národní technické knihovně nám pravidelně měsíčně předává seznam těchto návrhů.


Všechny návrhy procházejí standardně kolektivním hodnocením kurátorů a v případě schválení jsou zařazeny do výběrových sklizní. Národní knihovna ČR si vyhrazuje právo odmítnout navržené zdroje, pokud neodpovídají jejím interním kritériím. Vydavatelé schválených zdrojů jsou kontaktováni s žádostí o podepsání smlouvy nebo vystavení stránek pod veřejnou licenci Creative Commons.