pátek 10. února 2012

Francie rozšířila povinný výtisk na web

Národní knihovna Francie (Bibliothèque national de France) oznámila rozšíření francouzské legislativy o povinném výtisku o webové publikace. 

Povinný výtisk je zákonná povinnost vydavatelů odevzdávat určitý počet výtisků publikací určeným institucím (knihovnám, muzeím apod.). Tato povinnost existuje ve všech vyspělých zemích. Právo povinného výtisku vzniklo původně pro tištěné publikace (knihy, noviny, časopisy), ale v souvislosti s přesunem publikování na web postupně dochází k jeho rozšíření i do této sféry.

Francie se tímto zařadila po bok Nového Zélandu, Dánska, Islandu, Finska, Slovinska, Chorvatska, Velké Británie (zákon byl schválen, ale zatím nebyl implementován), Německa, Estonska či Rakouska, kde již taková legislativa platí. Nová úprava dává mandát BnF spolu s Národním audiovisuálním institutem (Institut national de l’audiovisuel).

V České republice upravují povinný výtisk zákon o neperiodických publikacích a tiskový zákon. Národní knihovna ČR iniciovala rozšíření povinného výtisku o webové publikace v roce 2008, tento návrh byl ale zamítnut Ministerstvem kultury ČR.