pondělí 16. ledna 2012

Tematická sklizeň Václav Havel

Národní knihovna ČR připravila tematickou sklizeň k úmrtí prvního polistopadového československého a českého prezidenta Václava Havla, který zemřel 18. prosince 2011. Sklizeň proběhla v několika kolech na přelomu roku 2011/2012. Tato sklizeň byla v v jednom ohledu výjimečná.


Všechny předchozí tematické sklizně připravovali pouze kurátoři WebArchivu. Vzhledem k mezinárodnímu věhlasu Václava Havla jsme tentokrát požádali o pomoc při nominaci návrhů pro tuto sklizeň také kolegy z členských institucí International Internet Preservation Consortium (IIPC), kteří jednak sami poslali návrhy zdrojů, ale také rozšířili naši žádost dále. Tato výzva se setkala s velkým ohlasem. Kolegové z Northern Texas University Libraries pro nás velmi pohotově vytvořili projekt, využívající jejich Nomination Tool. Nominující mohli poslat své návrhy prostřednictvím tohoto nástroje nebo emailem.

Poprvé jsme také při tematické sklizni oslovili českou veřejnost. Zprávu o připravované sklizni a výzvu k zasílání nominací jsme zveřejnili prostřednictvím několika kanálů: webových stránek WebArchivu, Facebooku a Twitteru Národní knihovny, Facebooku ÚISK a emailové konference Knihovna. Návrhy bylo možno posílat prostřednictvím formuláře na webových stránkách WebArchivu nebo prostřednictvím Nomination Tool. Na rozdíl od výzvy IIPC ale tato výzva měla velmi malou odezvu.

Celkem jsme obdrželi téměř 480 návrhů od 25 nominátorů z 18 členských institucí IIPC, několika jiných institucí i několika jednotlivců z řad veřejnosti. V současné době kontrolujeme kvalitu sklizených zdrojů a řešíme technické problémy vzniklé při sklizni. V rámci tohoto procesu proběhne ještě dodatečné kolo sklizně s cílem odstranit zjištěné problémy. Po ukončení sklizně plánujeme vydat závěrečnou zprávu shrnující výsledky sklizně včetně statistik.