pátek 13. ledna 2012

O blogu WebArchiv

WebArchiv je projekt Národní knihovny ČR zaměřený na dlouhodobé uchování a zpřístupnění obsahu "českého" webu. Projekt běží od roku 2001. Záměrem blogu je uchovat kontext a historické informace o WebArchivu. Budeme zde prezentovat, co, jak a proč děláme. Postupně budeme přidávat také příspěvky dokumentující historii projektu. Příležitostně budeme také upozorňovat na zajímavosti z oblasti archivace webu.
Blog má tři cílové skupiny:
- pracovníci projektu - komunikace a sdílení informací mezi vedením projektu, kurátory a techniky
- management knihovny - přehled o vývoji projektu
- uživatelé WebArchivu a externí návštěvníci - podrobnější informace o smyslu a fungování projektu